Main About Bank Information for clients

Information for clients

 

З метою дотримання права клієнтів на інформацію, АТ «СБЕРБАНК» надає своїм клієнтам та особам, які мають намір скористатись послугами АТ «СБЕРБАНК» (надалі – «клієнти»), інформацію, передбачену Постановою Національного банку України №141 «Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг» від 28.11.2019 року та інформацію, передбачену частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Зазначена інформація розміщена у вільному доступі в мережі Інтернет на власному веб-сайті АТ «СБЕРБАНК» АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК», скорочене найменування «АТ «СБЕРБАНК»» (надалі  АТ «СБЕРБАНК» також може іменуватись «Банк») www.sbrf.com.ua у відповідних розділах.

Особа, яка надає фінансові послуги:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК»

скорочене найменування «АТ «СБЕРБАНК»»

(надалі  АТ «СБЕРБАНК» також може іменуватись «Банк»).

Ідентифікаційний код:

25959784

Місцезнаходження Банку:

Україна, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Адреси відділень Банку містяться на веб-сайті Банку у розділі «Філіальна мережа в Україні». Ознайомитись можливо також перейшовши за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/branches/.

Контактна інформація Банку:

номер телефону Контакт-центру: 380 (44) 354-15-15,

5595 (зворотний безкоштовний дзвінок);

Електронна пошта: sbrf@sbrf.com.ua.

Адреса власного Сайта Банку:

https://www.sbrf.com.ua/.

Відомості про ліцензії та дозволи, надані Банку:

Інформація щодо включення АТ «СБЕРБАНК» до Державного реєстру банків міститься на веб-сайті Банку у розділі «Про банк» - «Банк сьогодні», сторінка «Загальні відомості» та сторінка «Ліцензії». Ознайомитись можливо також перейшовши за посиланнями: https://ua.sbrf.com.ua/main_info1/ та https://ua.sbrf.com.ua/licenses/.

Інформація щодо наявності у Банка права на надання відповідних послуг:

Контактна інформація Національного Банку України, який здійснює державне регулювання щодо діяльності Банку:

 

Адреса Національного банку України: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9.

Телефон: 0 800 505 240 (Ваш телефон має працювати у тоновому режимі).

Звернення громадян:

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601.

Телефон: 0 800 505 240

Інформація про послуги для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, що надає Банк, в тому числі загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат:

Містяться на веб-сайті Банку у  відповідних розділах: «Малому бізнесу» та «Корпоративному бізнесу» та/або у Тарифах, розміщених за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/ (розділ «Пакети документів»).

 

 • Якщо інформацію про загальні суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, щодо окремих послуг Банку не може бути розміщено на веб-сайті Банку, то перед укладенням відповідного договору Банк надає її клієнту в письмовій або електронній формі.

Перелік банківських послуг для фізичних осіб, що надаються Банком Клієнту в рамках Договору щодо банківського обслуговування:

 

 • відкриття та обслуговування Поточних Рахунків у національній та іноземній валютах, обслуговування Поточних Рахунків;
 • відкриття Вкладних/Депозитних Рахунків, розміщення Вкладів у національній та іноземній валютах;
 • відкриття та обслуговування Карткових Рахунків, випуск Карток;
 • надання в користування індивідуального банківського сейфу (без відповідальності Банку за вміст сейфу).

 

Інформація щодо Послуг Банку також міститься на Сайті Банку у відповідних розділах: «Приватним клієнтам» та/або у Тарифах, розміщених за посиланнями: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/, https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/#strid=tariffs, https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/#strid=private (розділ «Пакети документів»),
та за посиланнями: https://ua.sbrf.com.ua/deposits/, https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/39/,

https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/1/, https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/8/, https://www.sbrf.com.ua/product_package/, https://ua.sbrf.com.ua/current_account/, https://ua.sbrf.com.ua/deposit_boxes/.

Умови банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «СБЕРБАНК» можуть також містити Послуги Банку, які надавались раніше та які Банк припинив надавати або тимчасово не надає.

Істотні характеристики банківських послуг для фізичних осіб [для послуг з надання споживчого кредиту та залучення банківського вкладу (депозиту)] та умови і порядок надання (для інших банківських послуг):

Міститься на Сайті Банку у відповідних розділах: «Приватним клієнтам» та/або у Тарифах, розміщених за посиланнями: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/, https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/#strid=tariffs, https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/#strid=private (розділ «Пакети документів»),
та за посиланнями: https://ua.sbrf.com.ua/deposits/, https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/39/,

https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/1/, https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/8/, https://www.sbrf.com.ua/product_package/, https://ua.sbrf.com.ua/current_account/, https://ua.sbrf.com.ua/deposit_boxes/.

Вартість, ціна (тарифи, процентні ставки) залежно від виду банківської послуги: порядок їх визначення та сплати, період, протягом якого вони застосовуються, та розмір після завершення цього періоду
(для фізичних осіб):

 • Інформація, в тому числі загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений – порядок визначення таких витрат, міститься на Сайті Банку у відповідних розділах: «Приватним клієнтам» та/або у Тарифах, розміщених за посиланнями: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/, https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/#strid=tariffs, https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/#strid=private (розділ «Пакети документів»).

 Якщо інформацію про загальні суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, щодо окремих послуг Банку не може бути розміщено на Сайті Банку, то перед укладенням відповідного договору Банк надає її Клієнту в письмовій або електронній формі.

Умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії (для фізичних осіб) :

 • Розміщується у відповідних розділах: «Приватним клієнтам» та/або у Тарифах та/або на головній сторінці Банку.

Право Клієнта на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом (для фізичних осіб):

Клієнт має право відмовитись від договору про надання послуг Банку в порядку та на умовах, визначених законодавством, зокрема, Законом України «Про споживче кредитування».
 

Сума (ліміт), на яку(ий) може бути надана банківська послуга для фізичних осіб (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального):

 • Зазначено у  відповідних розділах: «Приватним клієнтам»

Інформація про наявність, перелік і вартість додаткових та супутніх послуг Банку для фізичних осіб, кредитних посередників та третіх осіб, включаючи розмір платежу та базу його розрахунку:

 • Зазначено у  відповідних розділах: «Приватним клієнтам»

Найменування комерційного агента (у разі надання банківської послуги за його участю):

 • Зазначено у  відповідних розділах: «Приватним клієнтам»

Гіперпосилання на вебсторінку Банку, де розміщено умови договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг;

Калькулятор [для послуг з надання споживчого кредиту та залучення банком у вклади (депозити) коштів та банківських металів] (для фізичних осіб):

Розміщено у відповідних розділах «Приватним клієнтам»:

https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/39/,

https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/1/, https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/8/.

Рекомендації щодо:

безпечного використання систем дистанційного обслуговування банку та виявлення фішингових вебсайтів:

Розміщені за посиланнями https://ua.sbrf.com.ua/security/

та https://ua.sbrf.com.ua/tips/.

 


 

Рекомендації щодо уникнення випадків підвищеного ризику збитків для користувача електронного платіжного засобу:

Розміщені за посиланням https://ua.sbrf.com.ua/tips/.

Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено довідник банків, що містить інформацію про банки та відокремлені підрозділи банків;

https://bank.gov.ua/ua/supervision/institutions?page=1&perPage=5&search=&status=1&uid=&suid=&date_from=&date_to=

Порядок і процедура захисту персональних даних:

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання договору:

 • Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання визначаються умовами відповідного договору, що буде укладений. Перед укладенням відповідного договору зазначену інформацію буде доведено до Клієнта та надано проект відповідного договору для ознайомлення.

Витяг з Інструкції по роботі зі скаргами та зверненнями Клієнтів в АТ «СБЕРБАНК» від 26.12.2019 року

Міститься на Сайті Банку у розділі «Звернення клієнтів». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/appeal/.

 

Розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень:

https://bank.gov.ua/ua/contacts-details#section-2.

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб в обсязі, визначеному нормативно-правовими актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

Повідомлення:

Клієнту необхідно негайно звернутись до Банку у разі:

 • втрати електронного платіжного засобу (Картки),
 • виявлення несанкціонованого доступу або зміни інформації Клієнта в системах дистанційного обслуговування,
 • виявлені фішингові вебсайти або отримані відомості подібного змісту.

Попередження:

 • Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги: в разі користування Послугою Банку у Клієнта виникають права та обов’язки за договором про надання відповідної послуги.
 • В разі невиконання Клієнтом обов’язків  згідно з договором про надання відповідної послуги настають наслідки, передбачені таким договором. Так, наслідками може бути неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати платежів, відмова Банка від надання послуги, зупинення операцій, припинення дії Картки тощо. Більш детально з наслідками невиконання кожного виду договору про надання банківської послуги можливо ознайомитись в «Умовах банківського обслуговування фізичних осіб у АТ «СБЕРБАНК», підрозділи: «Порядок відкриття, обслуговування та закриття Поточних Рахунків у національній та іноземній валютах», «Порядок відкриття Вкладних/Депозитних Рахунків та розміщення вкладів», «Правила відкриття, обслуговування Карткових Рахунків та користування Карткою», «Порядок відкриття та обслуговування Пакетів». «Правила надання в користування індивідуального банківського сейфу (без відповідальності Банку за вміст сейфу)».
 • Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту): Вклад та нараховані проценти зберігаються Банком на поточному рахунку / картковому рахунку до моменту їх витребування Клієнтом. Проценти на залишок на поточному / картковому рахунку не нараховуються.
 • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих Послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 • підписання Клієнтом відповідного Договору (одного або декількох), передбаченого Умовами, означає прийняття (акцепт) умов Публічної пропозиції Банку та Умов, та надання Клієнтом згоди на зазначені умови надання банківських послуг.
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Фінансові та/або інші послуги надаються Банком на підставі Договору щодо банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК».

 

Договір щодо банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» (надалі – Договір) складається з публічної частини договору та індивідуальної частини договору, підписанням якої клієнт приєднується до Договору в цілому.

 

Публічною частиною Договору є Умови банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК»*.

 

У разі, якщо клієнтом є фізична особа, то для ознайомлення використовуються Умови банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК». У разі, якщо клієнтом є юридична особа-резидент, відокремлений підрозділ, що здійснюють свою діяльність від імені юридичної особи-резидента, фізична особа – підприємець, фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність, юридична особа-нерезидент, іноземний інвестор, представництво юридичної особи-нерезидента в Україні, то для ознайомлення використовуються Умови банківського обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в АТ «СБЕРБАНК».

 

Умови банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» оприлюднені та доступні для ознайомлення клієнтами на власному веб-сайті АТ «СБЕРБАНК»:

Умови банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК»  містяться у розділі «Пакети документів». Ознайомитись можливо також перейшовши за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/.

Умови банківського обслуговування юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в АТ «СБЕРБАНК» містяться у розділі «Пакети документів». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/.

 

 Відповідні Договори про надання послуг та/або Умови банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» містять інформацію про право клієнта на відмову від договору, прямо передбаченого такими Умовами,  строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на таку відмову, а також інші умови використання права на відмову від відповідного договору; мінімальний строк дії договору (якщо застосовується); наявність у клієнта права розірвати чи припинити відповідний договір, права дострокового виконання відповідного договору, а також наслідки таких дій; порядок внесення змін та доповнень до відповідного договору; неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за відповідним договором без письмової згоди споживача фінансової послуги тощо. 

 

Індивідуальною частиною Договору є відповідний договір щодо надання визначених у такому договорі послуг Банку певного виду, укладений у письмовій формі між АТ «СБЕРБАНК» та клієнтом. Порядок  укладення  таких договорів визначається Умовами банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК». Зміст кожного договору може бути зафіксований у декількох документах, як у паперовій формі, так і у формі  електронного документу.

 

Договори в розрізі послуг оприлюднені та доступні для ознайомлення клієнтами на власному веб-сайті АТ «СБЕРБАНК». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланнями: https://www.sbrf.com.ua/doc_pack/ та https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/10/.

 

Фінансові та/або інші послуги надаються Банком також на підставі іншого договору щодо надання фінансових послуг. Інформацію про такий договір перед його укладенням Банк надає клієнту в письмовій або електронній формі.

Механізми захисту прав споживачів послуг АТ «СБЕРБАНК»:

АТ «СБЕРБАНК» забезпечує фізичним особам (клієнтам та особам, що тільки мають намір скористатись послугами Банку, надалі  обидві категорії осіб іменуються «споживачі»), захист їх прав відповідно до законодавства України. 

В Україні питання щодо захисту прав споживачів регулюються наступними документами:

 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України «Про захист прав споживачів»;
 • Закон України «Про споживче кредитування»;
 • Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 • інші нормативно-правові акти, що містять положення про захист прав споживачів.

 

Захист прав споживачів послуг Банку ґрунтується на таких принципах:

 • відповідальне ставлення до всіх категорій споживачів послуг Банку;
 • своєчасне надання повної, точної та достовірної інформації про послуги Банку та про  фінансовий стан Банку;
 • розміщення відповідної інформації з метою забезпечення обізнаності споживачів послуг Банку, отримання ними знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов’язаних із користуванням послугами Банку;
 • відповідальна ділова поведінка представників Банку;
 • забезпечення захисту коштів та інших активів споживачів послуг Банку від шахрайства та зловживань;
 • забезпечення захисту персональних даних споживачів послуг Банку;
 • впровадження механізму досудового вирішення спорів щодо надання послуг Банку.

 

З метою захисту прав споживачів Банк забезпечує наступний комплекс заходів:

 

1. Можливість позасудового розгляду скарг споживачів послуг Банку.

 

Клієнти мають право звернутися до Банку із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності Банку, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами  про їх порушення.

Звернення може бути оформлено за вибором  клієнтом:

 • у письмовому вигляді за поштовою та/або електронною адресою;
 • в усному вигляді - при зверненні до місць надання послуг клієнтам;
 • за допомогою засобів телефонного зв'язку через Контакт-Центр Банку.

Розгляд звернень споживачів здійснюється у строки, визначені законодавством України.

 

Клієнт має право звернутися як особисто, так і через уповноважену особу. Адреси відділень АТ «СБЕРБАНК», за якими приймаються звернення, містяться на веб-сайті Банку у розділі «Філіальна мережа в Україні». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/branches/;

 

Більш детальна інформація щодо порядку подання та розгляду звернень споживачів міститься на веб-сайті Банку у розділі «Про банк» -  «Звернення клієнтів». Ознайомитись можливо також перейшовши  за посиланням:  https://ua.sbrf.com.ua/appeal/

 

2. Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.

АТ «СБЕРБАНК» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Детальніше вказано на власному веб-сайті Банку в мережі Інтернет за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/deposits/view/10/.

 

ОБРОБКА І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних клієнтів АТ «СБЕРБАНК».

Шановні Клієнти!

Повідомляємо вас, що АТ «СБЕРБАНК» здійснює обробку наданих вами персональних даних виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання банківських, фінансових та інших послуг, які регулюються чинним законодавством України, виконання умов договорів, які були / будуть укладені Банком, реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами, з метою збільшення кількості Клієнтів та оцінки впливу даних послуг на діяльність Банку, а також з метою дотримання Банком вимог чинного законодавства, зокрема з метою підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітності, а також з метою внесення зазначених даних до реєстрів позичальників, бюро кредитних історій, реєстри обтяження майна, направлення різного роду інформаційних повідомлень і т.п.

Склад ваших персональних даних визначається як будь-які надані вами дані при встановленні договірних та інших правовідносин з Банком.

Обробка персональних даних, які відносяться до банківської таємниці, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також нормативно-правових актів Національного банку України.

Власником бази персональних даних Клієнтів є АТ «СБЕРБАНК», мета, з якою Банк вносить ваші персональні дані в базу персональних даних клієнтів, вказана вище.

Персональні дані передаються третім особам виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та чинного законодавства України. Ваші персональні дані можуть надаватися, зокрема, органам державної влади і місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, включаючи іноземних юридичних та фізичних осіб, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та відповідно до наданої вами згоди на обробку персональних даних та у порядку, встановленому чинним законодавством щодо збереження банківської таємниці.

 

Повідомляємо також ваші права як суб’єкта персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних»:


Стаття 8. Права субєкта персональних даних

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

2. Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
 

Додаткова інформація з питань захисту даних в Банку міститься на веб-сайті Банку за посиланням: https://ua.sbrf.com.ua/data_protection/.

 

Інформування Клієнтів

 

 
 

* Під Умовами банківського обслуговування в АТ «СБЕРБАНК» розуміються Умови банківського обслуговування
фізичних осіб в АТ «СБЕРБАНК» та Умови банківського обслуговування юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців в АТ «СБЕРБАНК» при спільному згадуванні.